informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej realizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Koncepcja Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) nawiązuje do idei uniwersytetów ludowych. Zrodziła się podczas spotkań konsultacyjnych z realizatorami inicjatyw społecznych i mieszkańcami wsi. Uczestnicy wskazywali na dużą potrzebę zaangażowania ludzi w praktyczne działania, podejmowane przez mieszkańców i lokalne organizacje. Dyskutowano na temat konieczności poszerzania poziomu wiedzy i umiejętności  społeczności lokalnej z zakresu środowiska lokalnego, rozwiązywania lokalnych problemów, kształtowania postaw społecznych i obywatelskich. 

Wówczas zrodził się pomysł utworzenia Laboratorium Edukacji Lokalnej, którego celem byłoby pobudzanie mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej, nieformalnego uczenia się poprzez realizowanie mini-projektów w swoim środowisku. Byłoby to jednocześnie forum dialogu i współpracy pomiędzy zainteresowanymi uczestnikami oraz rozwijania postaw społecznych.

Projekt realizowany w okresie od maja do listopada 2020 r. obejmował szereg działań m.in. opracowanie założeń modelu LEL oraz narzędzi i pakietów edukacyjnych, scenariuszy, dokumentacji projektowej, kampanii informacyjnej, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu grantowego oraz wybór projektów do dofinansowania, warsztaty dla wybranych projektodawców dotyczące wdrażania projektów oraz realizację wybranych inicjatyw. Ponadto projekt obejmował systematyczne doradztwo, monitoring i ewaluację oraz rozliczenie grantobiorców. 

W ramach przeprowadzonego konkursu grantowego, skierowanego do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu płońskiego zostało wybranych 11 inicjatyw. Na ich realizację Grantobiorcy otrzymali dotacje w wysokości po 5 000 zł, razem 55 000 zł. 

 

Każdy projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach LEL musiał jednak spełniać dwa
z pięciu kryteriów.  Jednym z nich był aspekt edukacyjny, drugie kryterium było do wyboru, odwołujące się do: tożsamości miejsca, zasobów lokalnych, integracji mieszkańców lub wspólnego dobra. 

Realizowane projekty społeczne mające wymiar edukacyjny umożliwiły dotarcie
z nieformalną edukacją do miejscowości w 11 gminach powiatu płońskiego, a przede wszystkim wykorzystanie lokalnych zasobów. Projekty obejmowały szeroki zakres tematyczny, w tym m.in.: zajęcia edukacyjne i aktywizujące, wiedzę o regionie i jego zasobach kulturowych, historycznych i przyrodniczych, zdrowie, sport, turystykę, umiejętności interpersonalne, ekologię, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, tożsamość kulturową. 

Każda inicjatywa obejmowała kilka wydarzeń włączających i angażujących społeczność lokalną, dzięki czemu mieszkańcy małych miejscowości mogli aktywnie spędzać czas, kontaktować się ze sobą, zdobywać wiedzę i rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie a także angażować się na rzecz dobra wspólnego mieszkańców.

Dzięki realizacji projektu została wzbogacona oferta wykorzystania czasu wolnego w sposób twórczy i wartościowy dla mieszkańców zamieszkałych na obszarach wiejskich. Zwiększyła się także liczba osób zaangażowanych w sprawy na rzecz dobra wspólnego, uczestniczących w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim. 

Systematyczne i różnorodne spotkania (minimum raz w miesiącu), współpraca przy realizacji zadań zaowocowały wzajemnym poznaniem się uczestników i lepszym zrozumieniem. Dzięki temu poprawiały się relacje między ludźmi, którzy stawali się nie tylko uczestnikami i odbiorcami cudzych pomysłów ale także współtwórcami inicjatyw. 

Projekt Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Laboratorium Edukacji Lokalnej  został wybrany i otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 110 tys. zł.

Inicjatywy realizowane w ramach Laboratorium Edukacji Lokalnej  

 

- Projekt pt. Myśl globalnie, działaj lokalnie! – działania proekologiczne w gminie Sochocin realizowany przez grupę nieformalną „Eco-Edu” z Sochocina 

 

- Projekt pt. Bez lęku w przyszłość realizowany przez grupę nieformalną „Teraz My” z Gralewa (gm. Raciąż) 

 

- Projekt  pt. Trenuj umysł, ciało, serce z babcią i dziadkiem  realizowany przez grupę nieformalną „Razem dla seniorów” z gm. Płońsk 

 

- Projekt pt. Strefa chilloutu-relaksu realizowany przez grupę nieformalną „Dla relaksu” z Nowego Miasta 

 

- Projekt pt. Bazarek umiejętności realizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Raciąża 

 

- Projekt pt. Trening czyni mistrza… realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Football Academy Płońsk 

 

- Projekt pt. Joniec - moje miejsce na Ziemi - poznaję historię i kulturę swojej okolicy realizowany przez grupę nieformalną ,,Z Jońcem w tle" 

 

- Projekt pt. Warsztaty „Siła emocji przedszkolaka” dla dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Królewie realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi: Królewo, Idzikowice i Krajęczyn 

 

- Projekt pt. Wolontariat szansą dla ochrony środowiska w gminie Dzierzążnia realizowany przez Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia

 

- Projekt pt. Świadome odżywianie w praktyce realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Korytowo 

 

- Projekt pt. Aktywizacja społeczności lokalnej w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą realizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ !

 

logotypy slogan

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność