Najnowsze

Wyróżnione

Ankieta internetowa

 

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.  Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji
dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Ankieta (link poniżej)

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

Zachęcamy również do wypełnienia internetowej, anonimowej ankiety mierzącej satysfakcję mieszkańców na temat warunków życia w danej gminie.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=4d05159a2a9&&c=9ac7ead8

 

 

 


ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH  LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD–PRZYJAZNE MAZOWSZE 
 
Szanowni Państwo,
 
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety monitorującej z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-Przyjazne Mazowsze.  
 
Ankieta została opracowana na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  1. Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej w biurze LGD–Przyjazne Mazowsze 09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 11 lub elektronicznie w formularzu udostępnionym przez LGD-PM. 
  2. Ankietę monitorującą beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność z uwzględnieniem uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 
Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=7251b5b2&&b=1a026f503&&c=9ac7ead8

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność