Najnowsze

Wyróżnione

Razem, lepiej, ciekawiej - trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie - poznaj najnowszą publikację KSOW

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” podsumowującej „Konkurs na projekty współpracy”, który został zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

Celem publikacji jest pokazanie, jak wiele pożytecznych, interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania.

 

W publikacji zostałopisany  również międzynarodowy projekt współpracy pt. „Co wieś to inna pieśń” zrealizowany  przez LGD – Przyjazne Mazowsze w części dotyczącej  turystyki (s. 138)

Publikacja została opracowana przez Roberta Siewiorka.
 
Projekty opisane w publikacji są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014–2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność