Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje Społeczne

Możemy ubiegać się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Jest już decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kwietnia 2021 r. dotycząca zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).LGD wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR przedstawia propozycję nowego planu działania LSR, w którym aktualizowany jest budżet LSR oraz terminy osiągania dodatkowych wskaźników do osiągnięcia  za pomocą planowanych dodatkowych środków w LSR. W ramach nowych funduszy mogą być realizowane zarówno wskaźniki nowe, jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością.  Zmianie może również ulec harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Ponadto LGD wnioskując o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wykazuje, że proponowane dodatkowe wskaźniki (nowe lub zwiększone wartości obecnych) wpisują się w diagnozę obszaru LSR, wskazując  precyzyjnie fragmenty tej diagnozy. Jeżeli wymaga tego sytuacja, LGD dokonuje aktualizacji diagnozy obszaru LSR w celu wykazania zgodności proponowanych dodatkowych wskaźników z tą diagnozą. LGD przesyła propozycję aktualizacji LSR do Urzędu Marszałkowskiego celem akceptacji. Ostatecznie propozycja ta zostanie uznana w zaakceptowanym kształcie, o ile przekazany projekt zmiany PROW 2014-2020 zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską. 

Na złożenie wniosku o dodatkowe środki wraz z propozycją aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju mamy czas do końca czerwca 2021r. 

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-PM do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w LSR. Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł

Prosimy o wypełnienie fiszki projektowej (poniżej) i przesłanie jej do biura LGD-PM na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 maja 2021 roku. 

 

Fiszka projektowa

 

Państwa propozycje będą podstawą do podjęcia decyzji o podziale środków dlatego liczymy na aktywne włączenie się do konsultacji.

 

Zarząd i Biuro LGD-PM

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność