Najnowsze

Wyróżnione

Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia (CERS) – wniosek złożony

 

Wniosek  pn. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu współpracy (działanie 19.3, PROW na lata 2014 -2020), którego liderem jest LGD- Przyjazne Mazowsze, partnerem LGD „Kurpsie Razem”. Celem inicjatywy jest aktywizacja mieszkańców obszaru obu LGD i jego promocja oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie CERS.

Prace nad przygotowaniem dokumentacji trwały kilka miesięcy, koncepcja przedsięwzięcia o całkowitej wartości ok 1 300 000 zł obejmuje następujący zakres:

Zadania wspólne:

1. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia - budowa placów zabaw we wszystkich  gminach obszaru działania obu LGD, wyposażonych w sprzęt rekreacyjny i  tablice edukacyjne. Place te będą łączyły się poprzez tablice edukacyjne, zachęcające do odwiedzenia innych miejsc w pozostałych gminach. Będzie to więc okazja do nawiązywania kontaktów pomiędzy mieszkańcami różnych gmin. Miejsca te mogą być wykorzystywane przez różne organizacje i instytucje do realizacji własnych projektów i działań aktywizujących lokalną społeczność.

2. Opracowanie i wydanie Gry Memory, która będzie przedstawiała wybrane zasoby z obszaru partnerów projektu.

Zadania własne LGD-PM:

1.Animacja uczestników podczas uroczystego otwarcia placów zabaw w wybranych miejscowościach 11 gmin. Zostanie zakupiony  przenośny sprzęt nagłaśniający a także kamera, dzięki temu będzie możliwa ciągła promocja Centrum.

2. Fotokasty/ filmy krótkomontażowe będą służyły do promocji i zachęcenia mieszkańców do korzystania i spędzania czasu na nowo powstałych placach zabaw. Fotokast to ciekawa forma połączenia zdjęć, muzyki i klipów video, dzięki której w atrakcyjny sposób będzie można ukazać i promować CERS.

Zadania własne Stowarzyszenia LGD "Kurpsie Razem": 

1. Nagranie oraz wydanie audiobooka pt. „Polsko-angielski przewodnik turystyczny Pokochaj Kurpie" będzie skuteczną formą promocji obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem". Audiobook będzie zawierał geograficzny opis malowniczych miejsc Ziemi Kurpiowskiej oraz jej dziedzictwa kulturowego, społecznego i historycznego zgodnie z treścią Przewodnika. 

2. Nagranie filmu promującego walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne, społeczne, gospodarcze oraz turystyczne obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem".

Po pozytywnej akceptacji projektu przez UMWM przystąpimy do jego realizacji. Liczymy, że w przyszłym roku powstanie dla mieszkańców gmin z obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze i LGD „Kurpsie Razem” atrakcyjne miejsce na „ mapie rekreacji”  pn. Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność