Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na konferencję nt. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”

 plakat konferencja 1

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji  pn. Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, która odbędzie się 12 września 2021 r. o godz. 10.30 podczas XV JESIENNEGO JARMARKU „od pola do stołu” w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku.

 

Konferencja pt. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych ” poświęcona będzie tematyce rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności. Podczas konferencji omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, produktu regionalnego i tradycyjnego, sprzedawanego lokalnie, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej, systemom jakości żywności.

Konferencję poprowadzą eksperci rangi krajowej posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwach rolnych. Dodatkowo przez cały czas trwania konferencji eksperci będą dostępni w ramach konsultacji eksperckich.

Do udziału w bezpłatnej konferencji zachęcamy mieszkańców obszarów wiejskich i mieszkańców okolicznych małych miasteczek z terenu Północnego Mazowsza, w tym rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, drobnych producentów żywności, mieszkańców wsi  i małych miasteczek, a także przedstawicieli Kół Gospodarstw Wiejskich.

 

Program konferencji

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność