Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD-PM

W dniu 20 października br. odbyło się spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu płońskiego pt. „Produkt lokalny na miarę XXI wieku”. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku.

Głównym celem spotkania było  wzajemne poznanie się uczestników i nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń, tworzenie warunków do rozwijania, promocji i sprzedaży produktów, stworzenie sieci  KGW w powiecie płońskim. 

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Walat, animatorkamOWES, która zaprezentowała formy współpracy  z tą organizacją. Uczestniczki spotkania, po przedstawieniu się, miały możliwość w kilku zdaniach zaprezentowania swoich KGW, czym się zajmują, jakie mają sukcesy i plany na najbliższą przyszłość. Następnie, poprzez platformę internetową, wystąpił online Pan Krzysztof Margol, Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida", który przybliżył uczestniczkom spotkania temat produktu lokalnego, sposobów jego wykreowania i promocji na przykładzie Wioski Garncarskiej w Kamionce k/Nidzicy. Kolejnym punktem było przedstawienie możliwości współpracy z LGD – Przyjazne Mazowsze. Na ten temat, a także o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację różnego rodzaju inicjatyw  opowiedziała Pani Danuta Kucińska, a Pani Agnieszka Matoblewska  przedstawiła założenia i zasady przyznawania certyfikatu Marki Przyjazne Mazowsze. Formy współpracy Powiatu Płońskiego z KGW z ramienia Starostwa Powiatowego w Płońsku przedstawiła Pani Katarzyna Ornarowicz. Ostatnim punktem spotkania było zebranie pomysłów odnośnie współpracy z wymienionymi instytucjami i wykorzystania lokalnych zasobów. 

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie stanowi początek do lepszej i bardziej efektywnej współpracy pomiędzy KGW z powiatu płońskiego. LGD jako inicjator spotkania będzie podejmować dalsze działania w celu tworzeniu sieci KGW oraz identyfikacji, rozwoju i promocji produktów lokalnych ziemi płońskiej. 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność