Najnowsze

Wyróżnione

Ponad 2 MLN ZŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE GMIN, STOWARZYSZEŃ ORAZ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe środki unijne pochodzące z przedłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, po konsultacjach i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze przeznaczymy na:

- 1 050 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej -  premie 70 tys. zł

- 1 260 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Nabory wniosków w połowie stycznia 2022 roku!

A jeszcze w tym roku zaprosimy Państwa na szkolenie z zasad wypełniania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Informacje o terminie szkolenia zamieścimy na naszej stronie internetowej i FB.

Mają Państwo czas na przygotowanie niezbędnej do wniosku dokumentacji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z opracowanego przez nas Poradnika dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej dostępnego pod linkiem:

https://www.lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=753:poradnik-dla-wnioskodawcow-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej&catid=11&Itemid=102

 

Formularz wniosku, biznesplan i instrukcje do ich wypełnienia dostępne są pod linkiem:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

 

Szczegółowe informacje podamy Państwu po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez UM limitu środków i terminu naboru wniosków.

                                                                                                             

Zarząd i Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność