Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne z gospodarzami gmin powiatu płońskiego

W dniu 25 stycznia 2022r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami gmin powiatu płońskiego, na którym omówiliśmy i przedyskutowaliśmy najważniejsze zadania do realizacji w roku bieżącym. Spotkanie odbyło się w  MODR Oddział Poświętne w Płońsku. W tym roku będziemy opracowywać nową, lokalną strategię rozwojuwspólnie z mieszkańcami naszego obszaru, obejmującego 11 gmin powiatu płońskiego.

Jest już projekt rozporządzenia dotyczący wyboru lokalnych grup działania i opracowania lokalnych strategii rozwoju na nowy okres programowania, jeszcze w tym roku będzie ogłoszony konkurs.  Na spotkaniu przedstawiliśmy kryteria wyboru LGD  oraz niektóre zapisy regulaminu, zawłaszcza te, które dotyczą konkursu grantowego na opracowanie koncepcji Smart Villages. Ponadto omówiliśmy najważniejsze zadania wynikające z realizacji projektu współpracyCentrum Edukacyjno – Rekreacyjne Skrzatolandia (CERS). Wniosek został zaakceptowany i w najbliższych dniach podpiszemy umowę z UMWM na jego realizację. Liderem projektu jest LGD - Przyjazne Mazowsze, partnerem LGD „Kurpsie Razem”. Zadania wspólne w ramach projektu to: Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia - budowa placów zabaw we wszystkich gminach obszaru działania obu LGD, wyposażonych w sprzęt rekreacyjny i tablice edukacyjne, opracowanie i wydanie Gry Memory, która będzie przedstawiała wybrane zasoby z obszaru partnerów projektu. Każda z LGD ma również zaplanowane w ramach projektu działania własne. Inne ważne dla nas zadania do realizacji w tym roku  to aktualny nabór wniosków i ich ocena przez radę stowarzyszenia oraz przeprowadzenie ewaluacji podsumowującej  wdrażanie LSR i funkcjonowanie LGD-PM. Uczestnicy spotkania na zakończenie wyrazili nadzieję, że jak skończy się pandemia będzie można robić więcej spotkań i inicjatyw integracyjnych dla mieszkańców. 

 

271606786 812392503491199 5823220427466237484 n

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność