Najnowsze

Wyróżnione

Zabawa choinkowa w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD w Płońsku

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 20 grudnia 2012r. współuczestniczyła w choince zorganizowanej przez Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku. Impreza odbyła się w Auli Domu Parafialnego przy ul. Jaworskiego. Spotkanie otworzyła Pani Monika Zimnawoda – przewodnicząca Koła a następnie wystąpili zaproszeni goście, którzy oprócz upominków przekazali świąteczne życzenia. Wszyscy zebrani podzielili się także opłatkiem oraz wzajemnie składali sobie życzenia.

Choinka dla licznie zgromadzonych dzieci była również okazją do cudownej zabawy poprowadzonej przez pana Macieja Gąsiorka. Dzieci z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem brały udział w wielu grach i konkursach. Dzielnie wspierali ich rodzice. Przeprowadzono także konkurs o naszej Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze, której celem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych. Chętnych do jego udziału nie brakowało, a laureaci otrzymali drobne upominki od LGD. Uśmiechnięte buźki, tańce i zabawy oraz zaangażowanie wszystkich uczestników spotkania zapewniły poczucie satysfakcji nie tylko głównemu organizatorowi, Zarządowi Koła Pomocy Dzieciom TPD w Płońsku, ale także innym podmiotom, które podobnie jak nasza LGD– Przyjazne Mazowsze uznały, że to spotkanie jest ważne dla nas wszystkich i dlatego włączyły się w jego współorganizację.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność