Najnowsze

Wyróżnione

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 W dniu 23 lutego 2021 r. w  biurze Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku odbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2021. 

Na początku każdego nowego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za rok miniony, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie i podsumowanie bieżącej analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów, zmian w otoczeniu oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników -  zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

Podczas spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą realizacji LSR. Szczegółowo zostały omówione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2021 roku m.in. postęp finansowy i rzeczowy LSR, nabory wniosków, działania promocyjne oraz realizowane zadania zgodnie z harmonogramem planu komunikacji na rok 2021 wraz z planem szkoleń. Przestawiono również efekty prowadzonej ewaluacji on-going obejmującej spotkania w ramach grup fokusowych, wywiady telefoniczne, ankiety ewaluacyjne,  ankiety CATI oraz konsultacje społeczne z Gospodarzami Gmin, członkami Stowarzyszenia, beneficjentami  i mieszkańcami obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze.

Na zakończenie spotkania wspólnie zostały wypracowane wnioski i rekomendacje oraz propozycje ich wykorzystania a cenne uwagi i zgłaszane przez uczestników warsztatów pomysły będą pomocne w dalszej pracy stowarzyszenia. 

 

 

IMG 7574

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność