Najnowsze

Wyróżnione

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju - relacje ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin obszaru LGD-PM

 Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w UG Baboszewo w dniu 10 maja 2022 r. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony obszaru  gminy oraz zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT).  Wypowiadali się również na temat problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Na tej podstawie wspólnie określili  najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania strategii.

Spotkania służą wypracowaniu kierunków rozwoju  nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023 - 2027.  

Razem  z mieszkańcami stworzymy wieloletni plan działania i na tej podstawie będziemy się ubiegali o pozyskanie  środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów przez mieszkańców obszaru LGD- Przyjazne Mazowsze.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Informacje o spotkaniach,  materiały z prowadzonych konsultacji oraz  raport z ich podsumowania są zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Wsparcie przygotowawcze 2022. 

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za wspólną pracę!

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność