Najnowsze

Wyróżnione

Zapraszamy do dalszych konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Razem z mieszkańcami pracujemy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności. 

Identyfikujemy potencjał i wyznaczamy najważniejsze kierunki rozwoju. Na przełomie maja i czerwca 2022 r. przy udziale mieszkańców naszego obszaru i przy wsparciu zespołu LGD-PM, ekspertów oraz lokalnych liderów w 12 gminach (11 gmin powiatu płońskiego oraz Gmina Staroźreby) zorganizowano spotkania konsultacyjne. Warsztaty obejmowały analizę mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans zewnętrznych (analiza SWOT), problemów, potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD-PM, określenie celów i przedsięwzięć do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia.

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Proces konsultacji jest otwarty,  ważne jest aby podział środków w budżecie strategii jak najlepiej odpowiadał potrzebom mieszkańców, odpowiednio do możliwości i założeń Programu Leader. 

Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dalszych konsultacjach społecznych poprzez zgłaszanie uwag i pomysłów lub wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f371cceb&&b=1d7a1765f&&c=9ac7ead8

Do konsultacji zapraszamy  członków społeczności lokalnych, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalnych liderów. 

Materiały ze spotkań znajdują się w na stronie internetowej www.lgdpm.pl  w zakładce Wsparcie przygotowawcze 2022.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność