Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Targi Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego zwróciła się do nas z propozycją współpracy przy organizacji Targów Organizacji Pozarządowych w powiecie płońskim. Jest to cenna inicjatywa, której celem jest promocja dorobku organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowania działań Państwa organizacji. Targi odbędą się 12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjno - Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, w godzinach od 11.00 do 16.00.


W uzupełnieniu informacji zawartej w zaproszeniu dołączonym do niniejszego maila podkreślamy, że podczas targów odbędą się 2 panele dyskusyjne na tematy ważne dla organizacji pozarządowych, którą Państwo reprezentujecie. Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji tematów do dyskusji. Lokalna Grupa Działanie ? Przyjazne Mazowsze ze swojej strony proponuje zorganizowanie panelu dotyczącego pozyskiwania funduszy europejskich na różne formy aktywności organizacji pozarządowych.
Z przyjemnością informujemy, że udało nam się pozyskać dodatkowe środki, ponad 5 mln zł, na projekty realizowane przez mieszkańców naszego obszaru (powiatu płońskiego), w ramach działań Programu Leader PROW 2007-2013. W drugiej połowie marca i w kwietniu planujemy nabory wniosków, będzie to więc doskonała okazja by skorzystać z informacji nt pozyskania środków unijnych i doradztwa pracowników naszego biura. Wszystkim organizacjom, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu przekażemy naszą publikację Powiat płoński - przewodnik subiektywny.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o informacje zwrotną nie tylko do fundacji Marcinkowskiego ale również do nas LGD - Przyjazne Mazowsze. Prosimy o potwierdzenie udziału w targach, pocztą elektroniczną, do końca stycznia 2013 roku.

Pobierz ZAPROSZENIE

Pobierz ZGŁOSZENIE

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność