Najnowsze

Wyróżnione

Wręczenie Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze – IV edycja

W dniu 10 listopada 2022 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie przedstawicielki LGD - Przyjazne Mazowsze Prezes Zarządu Danuta Kucińska oraz Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Matoblewska wręczyły Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze, przyznane wnioskodawcom przez Kapitułę w IV edycji. W uroczystości wzięli także udział: Pan Jerzy Ryziński - Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin oraz Pan Kryspin Kadej - Dyrektor MGOK w Sochocinie, którzy składali gratulacje laureatom. Przy okazji wręczenia Certyfikatów uczestnicy obejrzeli film pt. „Z bogactw natury – Sochocińskie guziki” i zwiedzili Izbę Pamiątkową Guzikarstwa.

 

Gratulujemy Laureatom !!! Produkty lokalne są wyróżnikiem naszego regionu i jego wizytówką, warto je promować i wspierać.

 

Dziękujemy Panu Kryspinowi Kadejowi za udostępnienie sali i zaprezentowanie Izby oraz intersującą opowieść o tradycji lokalnej i historii unikalnego rzemiosła, charakterystycznego dla Sochocina, który kiedyś słynął z wyrobu guzików z muszli morskiej i rzecznej.

 

Celem przyznawania certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, wytwarzanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i w najbliższej okolicy, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM, nawiązujących do lokalnego dziedzictwa.

 

W tym roku po raz czwarty Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze przyznała 9 Certyfikatów

w kategorii produkt/usługa/inicjatywa.

 

Certyfikaty odebrali:

 

W kategorii Produkt:

- Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Kołozębia za CHLEB GOSPODARZA ROBERTA. Certyfikat odebrał Pan Robert Ciuk - Zastępca KGiGW w Kołozębiu.

- Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za NALEWKĘ CYTRYNOWĄ – DAR CIECIERZANEK. Certyfikat odebrała Przewodnicząca KGW Pani Sylwia Bańka oraz Pani Edyta Bogdańska – Skarbnik KGW Ciecierzanki.

- Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za KACZKĘ FASZEROWANĄ

- Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za RĘKODZIEŁO

- Pani Stanisława Rólka z Płońska za MALARSTWO

 

W kategorii Usługa:

- Pani Katarzyna Bańkowska z Brześcia Nowego za OBJAZDOWY WARSZTAT KREATYWNY

- Pani Małgorzata Oszczyk z Kroczewa za KWIACIARNIĘ DZIKA RÓŻA MAŁGORZATA OSZCZYK

 

W kategorii Inicjatywa:

- Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie za MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA”. Certyfikat odebrała Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Teresa Kaczorowska.

W kategorii Usługa certyfikat został przyznany również Panu Michałowi Wróblowi za projekt „BŁAZEN JAJOSZ”, PREZENTER WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH I PROMOTOR ŚREDNIOWIECZNEJ CZĘŚCI HISTORII MAZOWSZA, który nie mógł być obecny podczas wręczenia certyfikatów.

 

Certyfikat uprawnia do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze (do oznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki), umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach promocyjnych, korzystania z działań promocyjnych oraz wsparcia merytorycznego ze strony LGD -Przyjazne Mazowsze. Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne. Tego dnia zostały również podpisane umowy licencyjne.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność