Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje dotyczące propozycji budżetu i harmonogramu działań do nowej LSR

 

W dniu 29 marca 2023 r. w biurze LGD- Przyjazne Mazowsze odbyło się spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami i Przedstawicielami Gmin z naszego obszaru działania, Starostwa Powiatowego w Płońsku  oraz członkami Rady Stowarzyszenia.  

 

Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia LGD-PM przedstawiła, wypracowaną wcześniej w zespole i po konsultacjach z ekspertem, koncepcję podziału środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia oraz wskaźniki. Planowany budżet na nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2024 – 2029 w kolejnym okresie programowania wynosi  ok. 2 250 000 euro i został rozdysponowany  odpowiednio do przeprowadzonej diagnozy potrzeb oraz wymogów wynikających z regulaminu konkursu. Wypracowane propozycje poddamy dalszym konsultacjom ze społecznością lokalną. Wniosek na wybór LGD do realizacji LSR wraz z załącznikami i opracowaną strategią składamy do 7 czerwca 2023r.

 

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu i cenne uwagi.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność