Najnowsze

Wyróżnione

Powstanie nowa infrastruktura publiczna na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze

LGD – Przyjazne Mazowsze przyznała 390 000 tysięcy złotych na realizację  nowych projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W dniach od 31 marca do 17 kwietnia  2023 r. przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W okresie trwania naboru gminy z powiatu płońskiego złożyły 3 wnioski na rzecz rozwoju i budowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 97 500,00 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 390 000 zł. 

Operacje wybrane dla naboru Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza:

- Gmina Załuski – operacja pt. Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda. Wartość operacji:  149 826,92 zł. Budżet LSR: 130 00,00 zł.

- Gmina Miasto Raciąż – operacja pt. Budowa ogólnodostępnego boiska w Raciążu. Wartość operacji: 130 000,00  zł. Budżet LSR: 130 000,00 zł.

- Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą – operacja pt. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą. Wartość operacji: 175 594,52 zł. Budżet LSR: 130 000,00 zł.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność