Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje społeczne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

 

 

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestniczyli w nim mieszkańcy obszaru LGD-PM, Przedstawiciele Gmin, Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz członkowie Stowarzyszenia.  

Podczas spotkania  przedstawiono wypracowaną wcześniej partycypacyjnie  i po konsultacjach z ekspertem Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Planowany budżet na nową LSR w kolejnym okresie programowania wynosi  2 250 000 euro i został rozdysponowany  odpowiednio do przeprowadzonej diagnozy potrzeb mieszkańców obszaru oraz wymogów wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy konsultacji  nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionej koncepcji strategii. 

Wniosek na wybór LGD do realizacji LSR wraz z załącznikami i opracowaną strategią składamy do 7 czerwca 2023r.

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność