Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie Członków LGD-PM zatwierdziło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz zmiany w Statucie Stowarzyszenia

W dniu 31 maja 2023 r. w „Sienkiewiczówce” w Płońsku odbyło się XXVI Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze. Po przedstawieniu przez panią Danutę Kucińską  i Agnieszkę Matoblewską nowej, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027  i Statutu Stowarzyszenia, członkowie jednogłośnie zatwierdzili zaprezentowane dokumenty.

Planowany budżet na nową LSR w kolejnym okresie programowania wynosi  2 250 000 euro i został rozdysponowany  odpowiednio do przeprowadzonej diagnozy potrzeb mieszkańców obszaru oraz wymogów wynikających z wytycznych PS WPR 2023-2027.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność