Najnowsze

Wyróżnione

Z wizytą do LGD Korona Północnego Krakowa – mamy dofinansowanie

logotypy slogan

W dniu 7 czerwca 2023 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pn.: „Poznajemy markę lokalną Spichlerz Koronny – wizyta studyjna”.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału i rozwijanie kompetencji kobiet z KGW w powiecie płońskim poprzez zorganizowanie we wrześniu br. wyjazdu studyjnego dla 30 osób do Zagórzyc Dworskich. Podczas wizyty uczestnicy poznają nowe rozwiązania i wzorce przy projektowaniu i wdrażaniu lokalnych inicjatyw przez odwiedzane KGW, wymienią się wiedzą i doświadczeniem w zakresie identyfikacji, podnoszenia jakości, promocji i sprzedaży produktów lokalnych oraz wykorzystania zasobów lokalnych.

Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 36.700,00 zł

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność