Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie dla „zjadaczy miodu”

W ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich w dniu 5 lipca 2023 r. w OSP w Nowej Górze (gmina Staroźreby) odbyło się szkolenie dla „zjadaczy miodu”. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze przy współpracy KGW w Pilichówku i KGW w Nowej Górze. Uczestników przywitały panie z KGW: Agnieszka Pielat (KGW w Pilichówku), Anna Stradomska (KGW w Nowej Górze) oraz Danuta Kucińska – prezes LGD-PM.

W tematykę szkolenia wprowadził Pan Krzysztof Zaniewski ekspert od produktu lokalnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. O dobrych praktykach pszczelarskich, roli owadów w ekosystemie oraz produktach pszczelich interesująco opowiedział prowadzący szkolenie Pan Piotr Budziszewski, doświadczony pszczelarz, prezes Fundacji na rzecz edukacji przyrodniczej i pszczelarskiej „Miód i Malina”. W trakcie szkolenia przybył Starosta Płocki Pan Sylwester Ziemkiewicz, który przywitał uczestników spotkania. Zaproszeni mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele ciekawych pytań, np. dlaczego warto spożywać produkty pszczele, jak ważne są dla naszego zdrowia, jak wpływać na pszczelarzy, by ci oferowali dobre produkty, a także jak rozpoznać dobry miód. 

 

Szkolenie oraz towarzysząca usługa gastronomiczna przygotowana przez Panie z KGW w Pilichówku zostały sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność