Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie

W dniu 6 lutego 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw pn. Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Celem spotkania było przybliżenie zagadnień oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ww. zakresie, zwrócenie uwagi na popełniane często błędy oraz omówienie terminów związanych z obsługą wniosków. W szkoleniu wzięło udział ok. 70 osób. 


Pani Małgorzata Najechalska, zastępca prezesa LGD – Przyjazne Mazowsze powitała uczestników spotkania i podziękowała za tak liczne przybycie.
Prowadząca szkolenie pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie podzieliła się swoją wiedzą nie tylko na temat podstaw prawnych ale także wiedzą praktyczną m.in. z zakresu pisania wniosków, zwracając uwagę na najczęściej popełniane błędy, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Przedstawiła dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie oraz omówiła zasady korzystania z zaliczek i wyprzedzającego finansowania. Wszystkie omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Słuchacze zadawali wiele pytań prowadzącej przez co szkolenie przybrało formę rozmowy, w trakcie której wymieniano się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi tych działań. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o jej wypełnienie po szkoleniu. Wysoka ocena tego spotkania świadczy o zadowoleniu słuchaczy z przekazanych informacji i dobrej jakości przeprowadzonego szkolenia.
Przypominamy, że nabór wniosków z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw rozpoczął się 13 lutego 2013 i potrwa do 5 marca 2013 r. Zachęcamy do składania projektów.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność