Najnowsze

Wyróżnione

"Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas

Screenshot 2023 09 01 at 09.23.32

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny!

 

Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji nasze powietrze znacznie straciło na swojej czystości. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na zanieczyszczenie powietrza jako największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia społeczności. Wiele publikacji wymienia działalność człowieka jako jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń.

Przez zwiększoną emisję przemysłową, transport oraz palenie w domowych piecach i kotłach, poziom zanieczyszczenia w wielu dużych miastach znacznie przekracza wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza. Szkodliwe dla człowieka gazy i pyły tworzą ryzyko wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Nie da się ukryć, że Polska ma potężny problem z zanieczyszczeniami powietrza, a zmiany w prawie, działania w polityce oraz w mentalności ludzi postępują zdecydowanie za wolno. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak groźna dla nas i dla środowiska jest tzw. „niska emisja” powodowana m.in. poprzez spalanie śmieci i złej jakości opału w domowych piecach. Powoduje to uwolnienie do powietrza setek trujących, toksycznych substancji, których systematyczne wdychanie może nawet doprowadzić do nowotworów układu oddechowego.

W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności i społeczności Mazowsza znaczenia troski o czyste powietrze poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie.

 

Głównym zadaniem realizowanego przez nas projektu pt. Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas jest pokazanie problemu „złego powietrza” w sposób łatwy i przyswajalny dla osób z każdej grupy wiekowej. Naszym celem jest popularyzacja wiedzy na temat konieczności dbania
o jakość powietrza w otoczeniu poprzez organizację konferencji „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” dla liderów społeczności lokalnej, wydanie publikacji tematycznej
i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w tym zakresie.

 

Konferencja skierowana będzie do liderów społeczności lokalnej, samorządowców, NGO, nauczycieli, wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzje i mogą docierać z kampanią edukacyjną i promocyjną do mieszkańców z terenu powiatu płońskiego i Północnego Mazowsza. Publikacja będzie miała charakter edukacyjno-promocyjny, będzie zawierała treści dotyczące sposobów ochrony powietrza
w tym gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza.

 

Chcielibyśmy, żeby realizowany przez nas projekt przyczynił się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie troski o czyste powietrze poprzez popularyzację wiedzy na temat ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Dzięki przeprowadzonej akcji promocyjnej dotrzemy do szerokiego grona odbiorców, zwracając uwagę, jak ważnymproblemem jest jakość powietrza jakim oddychamy i co możemy zrobić by je chronić. Adresaciprojektu dowiedzą się m.in.: jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza, jakie są sposoby walki ze zjawiskiem smogu, jaka jest rola lasów
w walce o czyste powietrze oraz jego wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego i globalnego, w jakim stopniu odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Dowiedzą się także, dlaczego warto dbać o środowisko, w którym żyjemy i co każdy z nas może zrobić by je chronić. 

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania  - Przyjazne Mazowsze, Partner projektu: Nadleśnictwo Płońsk – Lasy Państwowe.

 

Screenshot 2023 09 01 at 09.23.47

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność