Najnowsze

Wyróżnione

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W piątek, 8 lutego 2013 r., w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Udział w nim wzięło 37 osób. Posiedzeniu przewodziła Pani Grażyna Opolska – Prezes Zarządu. Organy LGD zdały sprawozdania ze swojej działalności za 2012 r., które zostały zatwierdzone uchwałami przez obecnych na posiedzeniu członków. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Zarząd Stowarzyszenia nie uległ zmianie. Natomiast zmienił się skład Komisji Rewizyjnej, do której wybrano 4 osoby oraz Rady Decyzyjnej, w skład której weszło 26 osób. Po przeprowadzonych wyborach Pani Danuta Kucińska, kierownik biura LGD przedstawiła plan pracy na rok 2013, etap IX i X oraz omówiła zmiany w kryteriach wyboru projektów w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Oba dokumenty zostały zatwierdzone uchwałami.


Nowo wybranym władzom LGD życzymy powodzenia i wielu sukcesów we wdrażaniu LSR


Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność