Najnowsze

Wyróżnione

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - V edycja

W dniu 13.09.2023 r. zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze w pięcioosobowym składzie: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka – pracownik LGD-PM oraz Pani Anna Goliasz – członek LGD-PM i Pani Zenona Szostek – członek LGD-PM, Specjalista

w zakresie produktu lokalnego. 

 

W kategorii Produkt certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za MAKATKĘ PRL-U

 2. 2. Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za SÓWKĘ RACIĄŻÓWKĘ 

 3. 3, Pana Marka Banasiaka z Siedlina za KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 4. 4. Pana Zbigniewa Szostaka z Szerominka za KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 5. 5. Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbiewie „Sarbiewianki” za GOLONKĘ W PIWIE FASZEROWANĄ GRZYBAMI I WARZYWAMI

 6. 6. Pana Piotra Budziszewskiego z Płońska za MIÓD RZEPAKOWY Z TRUSKAWKĄ

 7. 7. Pani Iwony Budziszewskiej zGospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za OWOCOWE SUSZE.

 

W kategorii Usługa certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Pana Piotra Dutkiewicza z firmy Everal Piotr Dutkiewiczz Błędowa za BAZĘ PONTONOWĄ EVERAL

 2. 2. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za KROSNO (warsztaty z tkania na krośnie).

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Fundacji na rzecz edukacji przyrodniczej i pszczelarskiej „Miód i Malina” za inicjatywę DZIEŃ PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ

 2. 2. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż i Gminy Raciąż za inicjatywę JARMARK RACIĄSKI 

 3. 3. Fundacji na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej z Błędowa za inicjatywę SZLAK WKRY

 4. 4. Gminy Płońsk za inicjatywę OBCHODY ROCZNICY BITWY ARCELIŃSKIEJ

 5. 5. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za CHATĘ RACIĄSKĄ

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze
i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach
i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne. 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność