Najnowsze

Wyróżnione

Wspólna troska o jakość powietrza, jakim oddychamy – relacja z konferencji

Screenshot 2023 10 03 at 08.36.32

 

W piątek, 29 września 2023 roku, w Dworku „Sienkiewiczówka" odbyła się konferencja pn. „Czyste powietrze dla Europy” a Program krajowy „Czyste powietrze 2023” w walce ze smogiem, organizowana w ramach projektu „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas. 

Realizatorem projektu była  Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze we współpracy z Nadleśnictwem Płońsk. 

Głównym zadaniem realizowanego przez nas projektu było  pokazanie problemu „złego powietrza”, popularyzacja wiedzy na temat konieczności dbania o jego jakość w bliższym i dalszym otoczeniu. Konferencja była skierowana  do liderów społeczności lokalnej, samorządowców, NGO, nauczycieli, młodzieży, wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzje i mogą docierać z kampanią edukacyjną i promocyjną do mieszkańców z terenu powiatu płońskiego i Północnego Mazowsza. 

Konferencję otworzyli i powitali uczestników : Danuta Kucińska  prezes LGD-PM oraz Tomasz Józwiak Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk. Cele projektu przedstawiła Agnieszka Matoblewska zastępca prezesa LGD-PM. Następnie  Pan Jacek Ryziński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał jego list skierowany do uczestników konferencji. Głos zabrał również uczestniczący w konferencji Pan Marcin Podgórski dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z UMWM, który przekazał informację na temat najważniejszych działań podejmowanych w tym zakresie przez Samorząd Województwa. Następnie w części merytorycznej wykładowcy przedstawili prezentacje obejmujące zagadnienia takie jak: przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza, sposoby walki ze zjawiskiem smogu – Pani Andżelika Gackowska,  rola lasów w walce o czyste powietrze oraz jego wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego i globalnego – Pan Marcin Flis, zieleń w miastach sposobem na poprawę jakości powietrza – Pan Henryk Kociel. Pani Żaneta Tuchowska natomiast pokazała dobre praktyki w zakresie walki ze smogiem wykorzystywane i sprawdzone przez różne samorządy, instytucje i organizacje. Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną w ramach projektu publikację tematyczną oraz materiały edukacyjne  z Nadleśnictwa Płońsk i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczyła także młodzież  wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny. Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji nasze powietrze znacznie straciło na swojej czystości. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na zanieczyszczenie powietrza jako największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia społeczności. Wiele publikacji wymienia działalność człowieka jako jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń. Przez zwiększoną emisję przemysłową, transport oraz palenie w domowych piecach i kotłach, poziom zanieczyszczenia w wielu dużych miastach znacznie przekracza wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza. Szkodliwe dla człowieka gazy i pyły tworzą ryzyko wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Nie da się ukryć, że Polska ma potężny problem z zanieczyszczeniami powietrza, a zmiany w prawie, działania w polityce oraz w mentalności ludzi postępują zdecydowanie za wolno. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak groźna dla nas i dla środowiska jest tzw. „niska emisja” powodowana m.in. poprzez spalanie śmieci i złej jakości opału w domowych piecach. Powoduje to uwolnienie do powietrza setek trujących, toksycznych substancji, których systematyczne wdychanie może nawet doprowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych.
W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności i społeczności Mazowsza znaczenia działań na rzecz troski o czyste powietrze poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie.

Projekt, obejmując  tak ważne zagadnienie jakim jest wspólna troska o jakość powietrza jakim oddychamy jest  wkładem do szerszych aktywności podejmowanych prze samorządy lokalne w tym zakresie. 

„Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, Partner projektu: Nadleśnictwo Płońsk – Lasy Państwowe.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność