Najnowsze

Wyróżnione

„Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas” – nowa publikacja LGD-Przyjazne Mazowsze


\\Nas136753\dane\skan\Nadleśnictwo\logotypy i slogan.jpg

Szanowni Państwo,

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z publikację wydaną w ramach projektu  „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas”. Realizatorem projektu była Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze we współpracy z Nadleśnictwem Płońsk. 

Publikacja obejmuje zagadnienia takie jak: przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza, sposoby walki ze zjawiskiem smogu, rola lasów w walce o czyste powietrze oraz jego wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego i globalnego, zieleń w miastach sposobem na poprawę jakości powietrza, dobre praktyki w zakresie walki ze smogiem wykorzystywane i sprawdzone przez różne samorządy, instytucje i organizacje. 

 

Publikacja może być wykorzystana zarówno przez pracowników JST jak również nauczycieli i uczniów na zajęciach lekcyjnych. Pokazuje problem złej jakości powietrza i prezentuje sposoby walki ze smogiem, dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania, jak wspólnie zadbać o poprawę jego jakości.

 

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny. Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji nasze powietrze znacznie straciło na swojej czystości. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na zanieczyszczenie powietrza jako największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia społeczności. Wiele publikacji wymienia działalność człowieka jako jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń. Przez zwiększoną emisję przemysłową, transport oraz palenie w domowych piecach i kotłach, poziom zanieczyszczenia w wielu dużych miastach znacznie przekracza wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza. Szkodliwe dla człowieka gazy i pyły tworzą ryzyko wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Nie da się ukryć, że Polska ma potężny problem z zanieczyszczeniami powietrza, a zmiany w prawie oraz w mentalności ludzi postępują zdecydowanie za wolno. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak groźna dla nas i dla środowiska jest tzw. „niska emisja” powodowana m.in. poprzez spalanie śmieci i złej jakości opału w domowych piecach. 

 

W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności i społeczności Mazowsza znaczenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie. Publikacja obejmując tak ważne zagadnienia jest wkładem do szerszych aktywności podejmowanych prze samorządy lokalne w tym zakresie. 

 

Publikacja pt. „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas” - pobierz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność