Najnowsze

Wyróżnione

Powstaje publikacja o naszych lokalnych produktach kulinarnych

Do jej współtworzenia zapraszamy KGW, NGO, gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maksymalnie 2 wybranych przepisów na produkty kulinarne, potrawy, przetwory, do lutego br. wraz ze zdjęciami oraz informacji według następującej fiszki:

- Podstawowe dane (KGW/NGO/ inne), tj. nazwa, dane teleadresowe, adres e-mail;

- Krótki opis działalności – do jednej strony A4;

- Przepis na potrawę promującą tradycje regionu Wnioskodawcy;

- Opis historii dania – do 0,5 strony;

- Min. 3 zdjęcia gotowego dania – w formacie jpg o rozdzielczości min 300dpi każde, około 2-3 MB;

- Oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do zamieszczenia zdjęć w publikacji i działanie takie nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych do zdjęć i praw do wizerunku.

 

logo i slogan operacja własna II

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność