Najnowsze

Wyróżnione

LSR 2023-2027

 

 


 

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentów LGD-PM związanych z organizacją naborów wniosków o dofinansowanie, wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027 oraz zatwierdzenie zmian w LSR na lata 2023-2027, które dotyczą zapisów  odnośnie Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
 
Wykaz konsultowanych dokumentów:
- Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
- Procedura wyboru i oceny operacji grantowych w ramach LSR
- Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru  operacji.
- Kryteria wyboru i oceny operacji
 
Materiały do konsultacji są dostępne w biurze LGD w godzinach 9.00 – 15.00,  w terminie do 9 maja 2023 r. oraz na stronie internetowej www.lgdpm.pl w zakładce LSR 2023 – 2027.
 
Serdecznie zapraszamy również na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 9 maja br. o godz. 16.00 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w konsultacjach.
 
Zarząd i pracownicy Biura LGD-PM

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność