Najnowsze

Wyróżnione

Tworzymy markę lokalną obszaru LGD-Przyjazne!

logo i slogan operacja własna II

Od kilku lat  realizujemy działania mające na celu tworzenie warunków do rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką akcję promocyjną, dostarczenie wiedzy o lokalnych zasobach. Zabiegamy o budowanie lokalnej współpracy pomiędzy sektorami i gminami, by podejmować wspólne i  spójne działania na rzecz nowej jakości życia na naszym obszarze. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań innych organizacji i instytucji w Polsce i UE, prowadzimy konsultacje z mieszkańcami oraz opracowujemy projekty i wdrażamy własne pomysły.Stawiamy na budowanie marki naszego obszaru, w oparciu o regionalne zasoby, dlatego od 2019 roku przyznajemy Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze lokalnym producentom, twórcom i realizatorom inicjatyw bazujących na dziedzictwie lokalnym.

 

Chcemy dalej rozwijać te działania, dlatego przystąpiliśmy w tym roku, na zakończenie wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2022,do realizacji operacji własnej pod nazwą Marka -Przyjazne Mazowsze II edycja. Celem operacji jest wykreowanie marki produktów lokalnych na obszarze LGD-PM poprzez realizację zadań związanych
z wdrożeniem i promocją marki lokalnej. Liderem projektu jest LGD- Przyjazne Mazowsze, a partnerem Gmina Płońsk.

 

Koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wykreowanie Marki Przyjazne Mazowsze, w tym opracowanie koncepcji i planu wdrożenia marki lokalnej, warsztaty tematyczne, opracowanie logotypu Marka Przyjazne Mazowsze, regulaminu znaku oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Znaku. Ponadtoorganizację Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej, wydanie
i promocję publikacji, zawierającej przepisy na lokalne produkty kulinarne oraz wizytę studyjną do Portugalii dotyczącą poznania dobrych praktyk w zakresie marki lokalnej.

 

W ramach operacji odbyły się już w dniach 16-17 lutego 2024 r. warsztaty poświęcone wspólnemu budowaniu marki lokalnej, w których wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów naszego obszaru, głównie lokalnych JST i NGO oraz mieszkańcy. Spotkanie poprowadziła Pani Olga Gałek – autorka metody budowania marki lokalnej i współtwórca kilkunastu marek lokalnych, m.in. Dolina Karpia, KARPATING, Miodny Szlak, Skarby Ducha Gór, Sudecki Świat. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy m.in.: odkrywali wyróżniki miejsca, tworzyli o nich opowieść, poznawali korzyści, obowiązki związane
z funkcjonowaniem pod marką lokalną oraz ich sieciowaniem, tworzyli kryteria dla produktów markowych obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Ponadto w dniu 17 marca 2024 r. zorganizowaliśmy Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej, podczas którego przedstawiciele Gmin z obszaru LGD-PM we współpracy z KGW, NGO lub producentami przedstawili krótkie prezentacje na temat najbardziej charakterystycznych wyróżników gminy odnoszących się do lokalnego dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, w tym produkty kulinarne, artystyczne, rękodzieło, usługi, cykliczne działania/inicjatywy promujące obszar i jego zasoby.

Wydarzenie było świetną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i lokalnymi wytwórcami, którzy prezentowali i promowali swoje unikatowe produkty lokalne, w tym produkty kulinarne, artystyczne, rękodzieło oraz usługi. Na pięknie udekorowanych stoiskach można było skosztować lokalne potrawy m.in.: placki zwane „Stróżewskie zsiadlaki”, bigos, kluski przecieraki, kartoflak, świeży chlebek ze smalcem i ogórkiem, pierogi, dżem z cebuli, zupę dyniową, pasztety, sery, miody, oleje, ekologiczne słodycze i przeróżne inne słodkości. Ponadto można było podziwiać prace twórców i rękodzielników takie jak m.in.: ozdoby świąteczne, prace malarskie, świeczki, mydełka, makatki, sole do kąpieli i inne. Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono podziękowania za współpracę partnerską, zaangażowanie i aktywny udział w Forum. Wydarzenie uświetnił występ duetu Curly Cale - James Brierley i Maciej Pruchniewicz.  

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność