Najnowsze

Wyróżnione

Kupujmy produkty lokalne – to nasze zdrowie !!!

W dniu 22 marca 2024 r. uczestniczyliśmy w konferencji pn.: „Kobieta przedsiębiorcza

w Unii Europejskiej – nowe wyzwania i nowe możliwości”, której organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne w Płońsku.  Celem konferencji była aktywizacja mieszkańców wsi, zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszukiwanie alternatywnych rozwiązań prowadzących do uruchomienia innowacyjnej działalności przetwórczej. 

 

Dzięki wydarzeniu poszerzyliśmy wiedzę z zakresu innowacyjnego przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania podejmowane przez KGW. Konferencję poprowadzili eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie: Pan Zbigniew Dolatowski z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Pani Krystyna Krzyżanowska, Kierownik Katedry Turystyki, Komunikowania Społecznego
i Doradztwa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Pan Jacek Sadoch, Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Podczas spotkania przedstawicie Zarządu LGD-Przyjazne Mazowsze wręczyli Panu Jarosławowi Grabowskiemu Dyrektorowi Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Poświętne w Płońsku podziękowania za współpracę partnerską przy realizacji Forum Produktu Lokalnego Ziemi Płońskiej w dniu 17 marca 2024 r.

 

Konferencji towarzyszył wielkanocny kiermasz dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Na stoiskach przygotowanych przez lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych można było degustować i zakupić m.in.: wędliny, sery, miody i produkty pszczele, oleje tłoczone na zimno oraz słodkości, a także zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne prezentowane przez lokalnych twórców rękodzieła ludowego.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność