Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 9 maja 2024 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się
spotkanie dotyczące konsultacji dokumentów LGD-PM związanych z organizacją naborów wniosków
o dofinansowanie, wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027 oraz zmian w LSR na lata
2023-2027, które dotyczą zapisów odnośnie Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Uczestniczyli w
nim mieszkańcy obszaru LGD-PM, przedstawiciele gmin, powiatu płońskiego oraz członkowie
Stowarzyszenia.


Podczas spotkania przedstawiono Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Procedury
wyboru i oceny grantobiorców, Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych
kryteriów wyboru operacji, Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i Kryteria wyboru
grantobiorców w ramach projektów grantowych.


Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność