Najnowsze

Wyróżnione

Zarząd LGD z absolutorium za 2023 r.

W czwartek, 9 maja 2024 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się
XXVIII Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze.

Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2023. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD- Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2023. Zatwierdzono również zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ponadto podjęto uchwały m.in.: w sprawie przyjęcia regulaminu rady stowarzyszenia LGD-Przyjazne Mazowsze, przyjęcia Procedur wyboru i oceny
operacji w ramach LSR, Procedur wyboru i oceny grantobiorców, Procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych.

 

Serdecznie dziękujemy za udzielone absolutorium oraz okazane zaufanie, wsparcie i wspólne
działania na rzecz społeczności lokalnej obszaru LGD-PM.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność