Najnowsze

Wyróżnione

Podpisanie umowy w ramach operacji własnej pod nazwą "Marka - Przyjazne Mazowsze II edycja"

Screenshot 2024 05 15 at 12.26.42

 

Dnia 13 maja 2024 roku została podpisana umowa w ramach operacji własnej pod nazwą  „Marka - Przyjazne Mazowsze II edycja" pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze. 

Podpisana umowa stanowi ważny krok w dążeniu do osiągnięcia założonego celu operacji, którym jest promocja obszaru LGD-PM poprzez wykreowanie marki produktów lokalnych oraz realizację zadań ujętych w projekcie.  Projekt „Marka - Przyjazne Mazowsze II edycja" nie tylko promuje lokalne produkty, ale także rozwija świadomość społeczną na temat wartości i atrakcyjności produktów pochodzących z naszego obszaru. 

Koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wykreowanie Marki Przyjazne Mazowsze, w tym opracowanie koncepcji i planu wdrożenia marki lokalnej, warsztaty tematyczne, opracowanie logotypu Marka Przyjazne Mazowsze, regulaminu znaku oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Znaku. Ponadto organizację Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej, wydanie i promocję publikacji, zawierającej przepisy na lokalne produkty kulinarne oraz wizytę studyjną do Portugalii dotyczącą poznania dobrych praktyk w zakresie marki lokalnej.

 

Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze, natomiast partnerem w realizacji projektu -  Gmina Płońsk. 

 

W dniu 15 grudnia 2023 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku Pani Danuta Kucińska – prezes zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Pani Agnieszka Matoblewska – zastępca prezesa zarządu podpisały z Panem Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju pozyskaliśmy kwotę 2 250 000,00 euro. 

 

W dniu 7 lipca 2023 roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pt. „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze.  Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

 

Celem zadania jest popularyzacja wiedzy na temat konieczności dbania o jakość powietrza  w naszym otoczeniu poprzez organizację konferencji „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” dla liderów społeczności lokalnej, wydanie publikacji tematycznej i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.Konferencja skierowana będzie do liderów społeczności lokalnej, samorządowców, NGO, nauczycieli, wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzje i mogą docierać z kampanią edukacyjną i promocyjną do mieszkańców z terenu powiatu płońskiego i Północnego Mazowsza. Publikacja natomiast będzie miała charakter edukacyjno- promocyjny, będzie zawierała treści dotyczące sposobów ochrony powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza.

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania  - Przyjazne Mazowsze, Partner projektu: Nadleśnictwo Płońsk – Lasy Państwowe.

Na realizację projektu pt. „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie  18 590 zł.

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Inclusion Leader”w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek, natomiast LGD - Przyjazne Mazowsze reprezentowały: Pani Danuta Kucińska- Prezes Zarządu i Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

 

Celem projektu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera oraz opracowanie i wydanie w wersji elektronicznej publikacji w języku polskim i angielskim.

 

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.lgdpm.pl

Chcemy dalej rozwijać te działania, dlatego przystąpiliśmy w tym roku, na zakończenie wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2022,do realizacji operacji własnej pod nazwą Marka -Przyjazne Mazowsze II edycja. Celem operacji jest wykreowanie marki produktów lokalnych na obszarze LGD-PM poprzez realizację zadań związanych z wdrożeniem i promocją marki lokalnej. Liderem projektu jest LGD- Przyjazne Mazowsze, a partnerem Gmina Płońsk.

 

Koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wykreowanie Marki Przyjazne Mazowsze, w tym opracowanie koncepcji i planu wdrożenia marki lokalnej, warsztaty tematyczne, opracowanie logotypu Marka Przyjazne Mazowsze, regulaminu znaku oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Znaku. Ponadtoorganizację Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej, wydaniei promocję publikacji, zawierającej przepisy na lokalne produkty kulinarne oraz wizytę studyjną do Portugalii dotyczącą poznania dobrych praktyk w zakresie marki lokalnej.

 

W ramach operacji odbyły się już w dniach 16-17 lutego 2024 r. warsztaty poświęcone wspólnemu budowaniu marki lokalnej, w których wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów naszego obszaru, głównie lokalnych JST i NGO oraz mieszkańcy. Spotkanie poprowadziła Pani Olga Gałek – autorka metody budowania marki lokalnej i współtwórca kilkunastu marek lokalnych, m.in. Dolina Karpia, KARPATING, Miodny Szlak, Skarby Ducha Gór, Sudecki Świat. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy m.in.: odkrywali wyróżniki miejsca, tworzyli o nich opowieść, poznawali korzyści, obowiązki związane

z funkcjonowaniem pod marką lokalną oraz ich sieciowaniem, tworzyli kryteria dla produktów markowych obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Ponadto w dniu 17 marca 2024 r. zorganizowaliśmy Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej, podczas którego przedstawiciele Gmin z obszaru LGD-PM we współpracy z KGW, NGO lub producentami przedstawili krótkie prezentacje na temat najbardziej charakterystycznych wyróżników gminy odnoszących się do lokalnego dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, w tym produkty kulinarne, artystyczne, rękodzieło, usługi, cykliczne działania/inicjatywy promujące obszar i jego zasoby.

Wydarzenie było świetną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i lokalnymi wytwórcami, którzy prezentowali i promowali swoje unikatowe produkty lokalne, w tym produkty kulinarne, artystyczne, rękodzieło oraz usługi. Na pięknie udekorowanych stoiskach można było skosztować lokalne potrawy m.in.: placki zwane „Stróżewskie zsiadlaki”, bigos, kluski przecieraki, kartoflak, świeży chlebek ze smalcem i ogórkiem, pierogi, dżem z cebuli, zupę dyniową, pasztety, sery, miody, oleje, ekologiczne słodycze i przeróżne inne słodkości. Ponadto można było podziwiać prace twórców i rękodzielników takie jak m.in.: ozdoby świąteczne, prace malarskie, świeczki, mydełka, makatki, sole do kąpieli i inne. Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono podziękowania za współpracę partnerską, zaangażowanie i aktywny udział w Forum. Wydarzenie uświetnił występ duetu Curly Cale - James Brierley i Maciej Pruchniewicz.  

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność