Najnowsze

Wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku z promocji publikacji pt. "Smaki Przyjaznego Mazowsza"

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku z promocji publikacji pt. "Smaki Przyjaznego Mazowsza", który znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=5NHoOn0ySuE

Czytaj więcej...

Zaproszenie na promocję publikacji pt. „Smaki Przyjaznego Mazowsza”

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na promocję publikacji pt. „Smaki Przyjaznego Mazowsza”, która odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku (sala wielofunkcyjna). 

Czytaj więcej...

Z wizytą w Portugalii

logo i slogan operacja własna II

 

W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. 20 osobowa grupa - przedstawicieli organizacji/instytucji/firm- uczestników projektu pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze II edycja” brała udział w wizycie studyjnej do Portugalii. Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk w zakresie marki lokalnej, poznanie lokalnych produktów oraz wymiana doświadczeń.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy w ramach operacji własnej pod nazwą "Marka - Przyjazne Mazowsze II edycja"

Screenshot 2024 05 15 at 12.26.42

 

Dnia 13 maja 2024 roku została podpisana umowa w ramach operacji własnej pod nazwą  „Marka - Przyjazne Mazowsze II edycja" pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie a Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze. 

Podpisana umowa stanowi ważny krok w dążeniu do osiągnięcia założonego celu operacji, którym jest promocja obszaru LGD-PM poprzez wykreowanie marki produktów lokalnych oraz realizację zadań ujętych w projekcie.  Projekt „Marka - Przyjazne Mazowsze II edycja" nie tylko promuje lokalne produkty, ale także rozwija świadomość społeczną na temat wartości i atrakcyjności produktów pochodzących z naszego obszaru. 

Czytaj więcej...

Zarząd LGD z absolutorium za 2023 r.

W czwartek, 9 maja 2024 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się
XXVIII Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 9 maja 2024 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się
spotkanie dotyczące konsultacji dokumentów LGD-PM związanych z organizacją naborów wniosków
o dofinansowanie, wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027 oraz zmian w LSR na lata
2023-2027, które dotyczą zapisów odnośnie Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Uczestniczyli w
nim mieszkańcy obszaru LGD-PM, przedstawiciele gmin, powiatu płońskiego oraz członkowie
Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentów LGD-PM związanych z organizacją naborów wniosków o dofinansowanie, wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027 oraz zatwierdzenie zmian w LSR na lata 2023-2027, które dotyczą zapisów  odnośnie Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

Czytaj więcej...

Forum Produktu Lokalnego Ziemi Płońskiej

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku z Forum Produktu Lokalnego Ziemi Płońskiej
Dziękujemy, że z nami byliście.

Czytaj więcej...

Kupujmy produkty lokalne – to nasze zdrowie !!!

W dniu 22 marca 2024 r. uczestniczyliśmy w konferencji pn.: „Kobieta przedsiębiorcza

w Unii Europejskiej – nowe wyzwania i nowe możliwości”, której organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne w Płońsku.  Celem konferencji była aktywizacja mieszkańców wsi, zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszukiwanie alternatywnych rozwiązań prowadzących do uruchomienia innowacyjnej działalności przetwórczej. 

Czytaj więcej...

Perły i perełki Przyjaznego Mazowsza !!!

logo i slogan operacja własna II

 

Człowiek jest najwyższą wartością, a skarbem lokalnej społeczności są Ci mieszkańcy, którzy wnoszą coś wartościowego dla dobra wspólnego. To są właśnie perły i perełki - ludzie i ich unikatowe produkty, które są wyróżnikiem miejsca. Można je było podziwiać i degustować podczas Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej, które odbyło się w dniu  17 marca 2024 r. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego O/Poświętne w Płońsku. 

Czytaj więcej...

Tworzymy markę lokalną obszaru LGD-Przyjazne!

logo i slogan operacja własna II

Od kilku lat  realizujemy działania mające na celu tworzenie warunków do rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką akcję promocyjną, dostarczenie wiedzy o lokalnych zasobach. Zabiegamy o budowanie lokalnej współpracy pomiędzy sektorami i gminami, by podejmować wspólne i  spójne działania na rzecz nowej jakości życia na naszym obszarze. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań innych organizacji i instytucji w Polsce i UE, prowadzimy konsultacje z mieszkańcami oraz opracowujemy projekty i wdrażamy własne pomysły.Stawiamy na budowanie marki naszego obszaru, w oparciu o regionalne zasoby, dlatego od 2019 roku przyznajemy Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze lokalnym producentom, twórcom i realizatorom inicjatyw bazujących na dziedzictwie lokalnym.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna do Portugalii

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej do Portugalii w dniach 15 – 19 kwietnia 2024 roku w ramach operacji pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze II edycja” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem wizyty studyjnej jest poznanie dobrych praktyk w zakresie marki lokalnej.

Czytaj więcej...

Forum produktu lokalnego ziemi płońskiej

LGD – Przyjazne Mazowsze zaprasza do udziału w Forum w dniu 17 marca 2024 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00, które odbędzie się w Centrum Edukacyjno – Konferencyjnym MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku. 

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 24/2024 przeprowadzonego w terminie 02.02. – 15.02.2024 r.

W dniu 27 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Owocowe inspiracje

W  dniu 28 lutego 2024 r.  w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyło się szkolenie warsztatowe w zakresie przetwórstwa owocowego w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność