Najnowsze

Wyróżnione

Poradnik dla Wnioskodawców - rozwijanie działalności gospodarczej

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Wnioskodawców w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej...

Poradnik dla Wnioskodawców - podejmowanie działalności gospodarczej

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej...

Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

 

W sumie o wsparcie w wysokości 1,8 mld zł będą mogły ubiegać się firmy z branż:

- gastronomicznej,

- rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),

- dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

- sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Czytaj więcej...

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

W związku z wirusem SARS-CoV-2 na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pojawiła się informacja dotycząca zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

Czytaj więcej...

Uwaga! Ważne i korzystne zmiany dla Beneficjentów dotyczące realizacji zobowiązań wynikających z umów

 

Przedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 5 maja 2020 r.dla Beneficjentów w ramach poddziałania 19.2 z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce,

Czytaj więcej...

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

 

Pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, przewiduje przy spełnieniu warunków umowy o przyznaniu pomocy zawartej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwolnienie z opłacenia składek do ZUS. 

Czytaj więcej...

Komunikat Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Joanny Gierulskiej z dnia 09.04.2020 r. w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

 

 

Przedstawiamy Państwu treść komunikatu Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Joanny Gierulskiej z dnia 09.04.2020 r.  w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

100 mld zł na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

 

Nawet 670 tys. polskich firm skorzysta z nowego programu skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw trafi prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią Tarczy Antykryzysowej, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju.

Czytaj więcej...

Rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej - nowe rozwiązania dla firm, pracowników i rolników

 

W środę 8 kwietnia 2020 roku Sejm uchwalił przepisy poszerzające zakres działania tarczy antykryzysowej, czyli pakietu nowych rządowych rozwiązań, które mają łagodzić skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej...

Wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”

Zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, ochrona zatrudnienia, zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.  Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

 

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości realizacji dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć dofinansowanych przez UE. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem.

Czytaj więcej...

Komunikat dla wnioskodawców poddziałania 19.2

 

 

 

Szanowni Państwo,

na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego pojawił się Komunikat dla Wnioskodawców poddziałania 19.2, przedstawiamy jego treść poniżej:

 

W związku z wyjątkową sytuacją oraz ograniczeniami spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2 stoi przed nami szereg wyzwań i trudności. Obecna sytuacja wpływa również na nabory wniosków o przyznanie pomocy, realizację operacji i składanie wniosków o płatność w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej...

Wsparcie dla przedsiębiorców - pomoc dla firm


w związku z koronawirusem

Lokalna Grupa Działania  - Przyjazne Mazowsze informuje, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznychze względu na epidemię koronawirusa udostępnił uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi z MRiRW w związku zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze poniżej przekazuje pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji zobowiązań zapisanych w umowach o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Ważne informacje dla beneficjentów, których wnioski są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski lub realizacji i rozliczenia projektu.

 

Uzupełnienia do wniosku

Przypominamy, że Beneficjenci, których wnioski podlegają  weryfikacji przez UM mają tylko jedną poprawkę i 7 dni na złożenie uzupełnień. W przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego wnioski będą odrzucone. Dlatego prosimy o uważne i dokładne czytanie zaleceń, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt z opiekunem Państwa projektu lub z pracownikami biura LGD-PM.

Czytaj więcej...

Informacje dla beneficjentów pomocy w ramach Inicjatywy Leader PROW 2014 - 2020

LGD- Przyjazne Mazowsze jest partnerstwem trójsektorowym działającym na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność, na którą pozyskała 8 mln zł oraz 1,85 mln  zł na koszty bieżące i aktywizację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020. Mieszkańcy 11 gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin i Załuski mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej. Stowarzyszenia, parafie i samorządy gminne pozyskają pieniądze na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego, a także promowanie obszaru.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność