godziny pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

Powstało Muzeum Afryki

Dnia 23 września 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził statut i wpisał na listę Muzeów utworzonych przez osoby fizyczne Muzeum Afryki w Sobanicach. Właścicielem Muzeum jest Pani Marta Kołodziej natomiast Kustoszem Pan Stefan Kamiński.

Czytaj więcej...

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

W dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 14.00,  w sali bankietowej MODR Oddział Poświętne w Płońsku , odbyło się spotkanie LGD - Przyjazne Mazowsze z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu płońskiego. Program obejmował omówienie i przedyskutowanie następujących tematów:

- założenia nowego okresu programowania  PROW 2014 - 2020, w tym tzw. „projektów parasolowych”, szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb organizacji,

- pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu powiatu płońskiego poprzez powołanie Forum Organizacji Pozarządowych lub innych form współpracy,

- konsultacje koncepcji projektu, który LGD składa na konkurs w ramach FIO 2014, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo (wniosek składany do 7 marca),

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenia

Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach z  zakresuInicjowania programów rewitalizacji społecznej oraz udziału  w wizytach studyjnych.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH  z zakresu Inicjowania programów rewitalizacji społecznej oraz udziału w bezpłatnych wizytach studyjnych.

To niepowtarzalna możliwość zdobycia wiedzy z zakresu rewitalizacji społecznej, ale także zobaczenia jak takie programy są realizowane w innych miejscowościach!

Czytaj więcej...

KONKURS na logo „Przyjazny Skrzat – marka lokalna” rozstrzygnięty

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konkursie na logo „Przyjazny Skrzat – marka lokalna”. Na konkurs wpłynęło 8 zgłoszeń

W wyniku oceny pierwsze trzy miejsca zajęły prace:

Krzysztof Olender – I miejsce

Magdalena Pieńkosz – II miejsce

Konrad Stępięń  – III miejsce

Komisja konkursowa pozostałym osobom przyznała wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu 7 marca 2014 r. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku podczas Konferencji Kobieta Przedsiębiorcza w Unii Europejskiej. Osoby nagrodzone i wyróżnione prosimy o zgłaszanie się do stoiska LGD – Przyjazne Mazowsze.

 

ZOBACZ PRACE

Czytaj więcej...

VII Edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

   LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza i zachęca przedsiębiorców, firmy sektora spożywczego, stowarzyszenia i indywidualnych wytwórców żywności z terenu powiatu płońskiego do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2013.

Czytaj więcej...

Ważna informacja! Ostatnie nabory wniosków do końca czerwca 2014 roku.

Ważna informacja! Ostatnie nabory wniosków do końca czerwca 2014 roku.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze planuje ogłosić, w lutym 2014 roku, ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz nabór tematyczny z działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w którym przyjmowane wnioski będą dotyczyły operacji z zakresu aktywnych form spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcie Spędzić czas razem, aktywnie i kulturalnie  (wskaźnik produktu: liczba gospodarstw, w których rozpoczęto lub poszerzono działalność pozarolniczą w kierunku aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców)

Wnioski będą przyjmowane przez dwa tygodnie w biurze LGD.

Czytaj więcej...

Choinka 2013

Choinka 2013 - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku

W dniu 19 grudnia 2013r., już po raz kolejny, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku zorganizowało dla swoich podopiecznych zabawę choinkową.  Impreza  odbyła się w Auli Domu Parafialnego przy ul. Jaworskiego. Spotkanie otworzyła Pani Monika Zimnawoda – przewodnicząca Koła a następnie wystąpili zaproszeni goście, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, Starostwa Powiatowego  w Płońsku oraz Urzędu  Miejski ego w Płońsku.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie usługi ewaluacji działań: wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalność LGD – Przyjazne Mazowsze dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty .

Czytaj więcej...

Spotkania z Ceramiką

 

Ceramika Raciąż i Gospodarstwo Agroturystyczne Sielanka-Raciąż

Zapraszają na Spotkania z Ceramiką

Glina jest wyjątkowym materiałem, z którego można tworzyć różnorodne rzeczy: od biżuterii, ozdób, przedmiotów codziennego użytku, naczyń, poprzez kafle, po rzeźby plenerowe.. Praca z gliną sprawia, że obcujemy z żywiołami: woda daje plastyczność, powietrze jest niezbędne do podsuszania, ogień utrwala pożądane kształty. Praca ceramiczna skłania do pozostawienia śladu po sobie, ręczne wygniatanie, nadawanie kształtów skłania do refleksji i uspokaja…

Czytaj więcej...

Podziękowanie

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy dzielili z nami smutek, żal i oddali hołd

śp. Grażynie Opolskiej, uczestnicząc we mszy św. i ceremonii pogrzebowej w Płońsku.

Ważnym dla nas był udział przedstawicieli lgd-wskiej rodziny, którzy w tak w trudnej chwili

byli z nami i towarzyszyli w ostatniej drodze naszej Pani Prezes.

Współpracownicy i Członkowie

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

 

Szanowni Państwo

Członkowie

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy

Działania - Przyjazne Mazowsze w trybie pilnym zwołuje Walne Zebranie Członków

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi ewaluacji działań: wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalność LGD – Przyjazne Mazowsze.

Pobierz ZAPYTANIE

Żegnamy

 8  

Żegnamy

Z głębokim żalem

zawiadamiamy, że

5 grudnia 2013 roku,

zginęła tragicznie

Dr  inż. Grażyna Opolska

Prezes

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Czytaj więcej...

VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 6 i 7 listopada 2013 roku przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy LGD – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w VII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który miał miejsce w Falentach pod Warszawą. 

Czytaj więcej...

Dwie książki dwie nagrody

Wydany przez powiat płoński „Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej” otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszy folder promujący miasto/region RÓŻA REGIONÓW 2013 w kategorii projekt specjalny.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność