ikonka

III spotkanie klubowe w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA.

W dniu 1 marca 2013 r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA - Tourism for Economic Revival of Rural Areas/ Turystyka - dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich/  w gospodarstwie agroturystycznym „Sielanka” w Pólce-Raciąż  odbyło się trzecie spotkanie klubowe lokalnych podmiotów z branży turystycznej.

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie  turystycznego potencjału obszarów objętych działalnością czterech uczestniczących w nim LGD poprzez: zainicjowanie współpracy podmiotów turystycznych na każdym z obszarów i udzielenie wsparcia merytorycznego istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym.

Podczas tego spotkania właściciele gospodarstw agroturystycznych i wypożyczalni kajaków , skupili się na inwentaryzacji lokalnych zasobów krajobrazowo-przyrodniczych, kulturowych  oraz historycznych. Uczestnicy projektu starali się określić potencjalną grupę odbiorców, do której kierowana będzie wspólnie wypracowana oferta turystyczna naszego regionu. Właściciele „Sielanki”, w której gościliśmy, Panowie Mikołaj i  Michał Adamczyk, opowiedzieli uczestnikom spotkania o rozwijaniu swojej działalności oraz ugościli  smacznym poczęstunkiem.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność