Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Bezpłatne warsztaty na temat: „Prawidłowe wypełnianie wniosku z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

zaprasza na bezpłatne warsztaty na temat: „Prawidłowe wypełnianie wniosku

z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

W związku z ogłoszonym naborem z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą samodzielnie opracowywać wnioski do udziału w warsztatach. Warsztaty odbędą się w dniach: 13 czerwca z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 17 czerwca z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” od godziny 13.00 do 18.00 w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze.

Zapraszamy te osoby, które już mają częściowo wypełniony wniosek, zebrane oferty cenowe oraz wybrany kod PKD, w ramach którego zamierzacie Państwo uruchamiać bądź rozwijać działalność. Pomożemy Państwu opracować budżet, wpisać projekt w Lokalną Strategię Rozwoju oraz przygotować ekonomiczny plan operacji.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności, czekamy na Państwa zgłoszenia  do 12 czerwca.

Przypominamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania znajduje się nowa, rozszerzona strategia rozwoju (Strategia LSR – luty 2013), która jest odniesieniem i w którą muszą się wpisywać Państwa projekty. Dlatego przy opracowaniu wniosków warto zastanowić się, w który cel,  przedsięwzięcie i odpowiednie wskaźniki możemy wpisać nasz projekt. Preferencje wynikające z założeń nowej strategii znalazły odzwierciedlenie w zmienionych kryteriach wyboru projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe zapisy takie jak: Realizacja projektu wpływa na co najmniej jedną z grup docelowych: osoby poniżej 26 roku życia lub kobiety lub osoby powyżej 50 roku życia lub organizacje pozarządowe. Za ich uwzględnienie możemy pozyskać dodatkowe 4 punkty.

Ważne jest również przekazanie wniosku do sprawdzenia pracownikom biura na przynajmniej 3 dni przed jego złożeniem w biurze, można za to zyskać aż 12 punktów.

Na naszej stronie  internetowej zamieszczone są aktualne broszury, w których znajdziecie szczegółowe informacje na temat:kto może zostać wnioskodawcą, jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą, na jakie operacje może być przyznana pomoc, jakie są lokalne kryteria wyboru projektów. Dla uproszczenia korzystania ze strategii, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz przedsięwzięć, który ułatwi wpisanie wniosku do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Aktualne lokalne kryteria wyboru projektów znajdują się w zakładce: Do pobrania.

 

       

            Europejski Fundusz Rolny

      na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność