ikonka

Model współpracy samorządu terytorialnego

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Tworzenie warunków do społecznej aktywności, które odbędzie się 27 stycznia 2012 roku w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Oddziału Poświętne MODR Warszawa, Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 11
Szkolenie, jest efektem działań realizowanych przez niepubliczną uczelnię akademicką Collegium Civitas będącą partnerem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, którego liderem jest Departament Pożytku Publicznego w MPiPS. Ponadto do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia włączyły się: Związek Miast Polskich, Sieć Splot oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Celem projektu jest zapoznanie przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z zasadami modelowej współpracy, promocja efektów dwuletniego projektu, prac partnerów i zespołów ekspertów, a także wykorzystanie i upowszechnianie zdobytej wiedzy do wspierania dobrej współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi.
W ramach tego przedsięwzięcia zaproszono osoby z całej Polski do udziału w bezpłatnych zajęciach „Szkoła dla trenerów modelu współpracy”. Wśród 32 osób z kraju wyłoniono dwie z województwa mazowieckiego a wśród nich przedstawiciela naszej LGD- PM.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy koordynatorów gminnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z LGD – Przyjazne Mazowsze. Ze względu na warsztatową formę szkolenia ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu, które jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie. Prosimy o przesłanie potwierdzenia swojego uczestnictwa do 25 stycznia 2012. W załączeniu zaproszenie oraz program szkolenia.


Grażyna Opolska
Prezes LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność