Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

„II Jarmark Nowomiejski - od przeszłości do teraźniejszości”

            Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w minioną niedzielę –23 czerwca 2013roku uczestniczyli w „II Jarmarku Nowomiejskim – od przeszłości do teraźniejszości’’.

            Czerwcowe wydarzenie rozpoczęła uroczysta sesjapodczas której przyjęto projekt herbu, flagi i pieczęci Gminy. Była to lokalna uroczystość i wielkie gminne święto.


W trakcie imprezy odbył się pokaz obrzędów sobótkowych związanych z kultem św. Jana Chrzciciela, którego postać jest głównym elementem herbu Gminy. Odbył się również pokaz tańców ludowych oraz pokazy rzemiosł dawnych. W części artystycznej prezentowały się zespoły ludowe oraz dzieci i młodzież ze szkół gminnych.

            Z humorystycznym akcentem II część festynu rozpoczął kabaret ,,Biesiada Polska”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Activ”. Festyn został zakończony pokazem fajerwerków.

 DSC0102  DSC0117  DSC0124  DSC0128

            Wśród najmłodszych zainteresowaniem cieszył się konkurs zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze pt.: ,,Przyjazny skrzat rozpoznaje swój świat”, poprowadzony przez Danutę Kucińską i Janusza Prokopczyka. Celem konkursu było przybliżenie walorów turystycznych naszego powiatu oraz promowanie LGD – PM poprzez zabawę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które zostały wręczone przez Prezesa Lokalnej Grupy Działania, panią Grażynę Opolską.

           

Przedsięwzięcie „II JarmarkNowomiejski - od przeszłości do teraźniejszości” zostało dofinansowane w ramach działania Małe projekty PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER,       za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Opracowanie i zdjęcia: Dominika Rutecka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność