ikonka

Spotkania w ramach Inkubatora Produktów Turystycznych

Od kwietnia 2013 r. raz w miesiącu, przedstawiciele dziewięciu podmiotów turystycznych z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze spotykają się w celu wypracowania wspólnych ofert turystycznej  skierowanych do określonych  grup odbiorców. Spotkanie te są kontynuacją spotkań klubowych, które odbyły się w okresie październik, styczeń – marzec 2013. 

Do tej pory w ramach Inkubatora Produktów Turystycznych gościliśmy w Wypożyczalni kajaków EL-DAW w Jońcu, Przystani Kajakowej Kaja w Sobieskach oraz w Hotelu BoniFaCio w Kępie. Planowane są jeszcze dwa spotkania na przełomie sierpnia i września br. Efekty dotychczasowych spotkań to:

- Integracja uczestniczących firm z branży turystycznej z obszaru LGD ,

- Pozyskanie przez firmy wiedzy w zakresie tworzenia produktów turystycznych - w rezultacie dotychczasowych spotkań,

-  Nowe pomysły pozyskane od innych firm: z obszaru, innych LGD i od firm fińskich. Ich liczba i wykorzystanie będzie zależeć od innowacyjności firm,

 - Wypracowanie pomysłów na wspólne produkty turystyczne firm z obszaru LGD PM,

 - Zainicjowana współpraca firm przy świadczeniu usług turystycznych: z obszaru LGD PM, z innych LGD (np. LGD PZZ) i z Finami (są przykłady).

 DSC0013 DSC0015 DSC0019 DSC0024 DSC0057 DSC0064 DSC0067 DSC0068 DSC0160 DSC0170 DSC0173

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność