ikonka

Konkurs na logo „PRZYJAZNY SKRZAT” – MARKA LOKALNA

 

           Konkurs na logo promujące markę „Przyjazny Skrzat” – marka lokalna

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs na logo promujące markę pn. „Przyjazny Skrzat” – marka lokalna.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo które będzie w ciekawy i inspirujący sposób nawiązywał do tematu konkursu oraz naszego regionu, obejmującego gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, miasto Raciąż.

Logo posłuży do wyróżniania produktów i usług, będzie przyznawane przez Kapitułę w konkursie „Przyjazny Skrzat – marka lokalna”.

Idea przyznawania nagrody „Przyjazny Skrzat – marka lokalna” narodziła się z chęci wyróżnienia obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze, a tym samym podkreślenia jego atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej oraz turystycznej w Polsce. Logo będzie wyrazem uhonorowania za znaczący wkład w rozwój naszego obszaru.

skrzacik22

Od 2010 roku promujemy działania z naszego obszaru wykorzystując wstępnie opracowaną koncepcję marki lokalnej „Przyjazny skrzat”. W wierszu „Skrzatolandia” każda gmina pozyskała swojego własnego przyjaznego skrzata o cechach i walorach charakterystycznych dla danego terenu. Przedstawiany również spektakl „Skrzatolandia” oraz wręczamy statuetkę Skrzata laureatom konkursu na produkt lokalny.

Skrzatolandia to przyjazna kraina, której przestrzeń jest otwarta i którą można wypełniać własnymi pomysłami. Zamieszkują ją Skrzaty i podobne im istoty, ludki uczynne, chętne do pomocy i czynienia różnych przysług ludziom. Wyglądem przypominają małych ludzi. Według słowiańskich wierzeń ludowych te nadprzyrodzone istoty zamieszkiwały w każdym domu. W zamian za jedzenie, pozostawiane przez gospodarzy opiekowały się małymi dziećmi, zamiatały izbę a czasem szły do pracy w polu.

Naszym zdaniem stworzona z państwa udziałem marka lokalna – „Przyjazny Skrzat” nawiązująca do jego charakterystycznych cech będzie dobrze kojarzyła się odbiorcom usług i produktów z naszego terenu.

Skrzat jest przyjazny, życzliwy dla innych, uczynny, rzetelny, solidny i odpowiedzialny a przede wszystkim, gościnny, pomysłowy i ma duże poczucie humoru. Lubi otwartą przestrzeń, wolność, jest ruchliwy i lekki jak ptak, chętnie szybuje w przestrzeni, także wirtualnej.

Zgłaszane prace powinny odnosić się do wizerunku i cech charakterystycznych dla skrzata. Prace konkursowe powinny być pomysłowe i przyjazne dla odbiorców oraz mają spełniać określone wymogi jakości: solidność, rzetelność, bezpieczeństwo.

Ważny jest dobry pomysł na znak graficzny marki „Przyjazny skrzat”, który stanie się wyróżnikiem naszego obszaru i ułatwi promowanie różnych form działalności mieszkańców. Logo to ma spełniać rolę znaku symbolizującego pożądane aktywności gospodarcze i społeczne w powiecie płońskim.

Forma wykonania prac jest określona w regulaminie, ważne by nawiązywały do tematu konkursu oraz naszego terenu.

W konkursie mogą startować profesjonaliści i amatorzy, osoby fizyczne i organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich) a także dzieci i młodzież.

Prace wybrane przez powołaną komisję konkursową, będą wykorzystane przez LGD w celupodkreślenia tych działań, które dobrze służą naszemu obszarowi i pomogą w jego promocji a ich autorzy otrzymają cenne nagrody. Kryteria oceny to: innowacyjność, pomysłowość, adekwatność, możliwość i łatwość wykorzystania w celach promocyjnych, estetyka.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon),tytuł pracy, załączoną pracę

Dokumenty do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie) znajdują się na stronie www.lgdpm.pl .

TTermin składania prac do 29 listopada 2013r.

Przekazywane prace należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Adres: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,

ul. H. Sienkiewicza 11,

09-100 Płońsk

Informacji dodatkowych udziela Biuro LGD: tel. 023 661-31-61

 

Załączniki

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność