ikonka

VII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 6 i 7 listopada 2013 roku przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy LGD – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w VII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który miał miejsce w Falentach pod Warszawą. 

Kongres miał charakter dwudniowych obrad, w których wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik oraz członek Zarządu Janina Ewa Orzełowska, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, samorządów gminnych, lokalnych grup działania oraz innych zaproszonych instytucji i organizacji. Spotkanie stało się przede wszystkim okazją do rozmowy na temat działań inicjowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, znaczenia dobrych praktyk i lokalnych przedsięwzięć w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Podczas Kongresu zaprezentowano doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przedstawiono nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Wręczono także nagrody w konkurach: Przyjazna wieś 2013, na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz Mazowiecki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013.

1 2 3 4 7

LGD – Przyjazne Mazowsze znalazła się wśród 2 mazowieckich lokalnych grup działania, wybranych do zaprezentowania dobrych praktyk z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach Osi 4 LEADER, PROW 2007 – 2013. 

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność