Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

 

Szanowni Państwo

Członkowie

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy

Działania - Przyjazne Mazowsze w trybie pilnym zwołuje Walne Zebranie Członków

 

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r.

w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11,

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we

wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin

Walnego Zebrania Członków na godz. 17 00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze będzie dotyczyło:

1. Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR (ankieta z pytaniami załącznik nr

1 i informacja o stanie realizacji LSR załącznik nr 2)

2. Projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (zgodnie z złącznikiem nr 3)

3. Uzupełnienie Regulaminu Rady Decyzyjnej dot. § 27 pkt.4 (załącznik nr 4)

4. Przedstawienie stanu realizacji 3 działań:

• Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania i aktywizacja społeczności lokalnych

• Wdrażanie projektu współpracy

5. Wybory uzupełniające członków Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze

Uprzejmie prosimy Państwa o niezawodną obecność.

W imieniu Zarządu

Zastępcy Prezesa Zarządu LGD - Przyjazne Mazowsze

Jerzy Bałdyga i Małgorzata Najechalska

 

Pobierz załączniki:

Konsultacje

Analiza projektów

Zmiana w regulaminie

Aktualizacja strategii

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność