Szanowni Państwo
W dniu 7 grudnia 2017 r. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze jest nieczynne, pracownicy uczestniczą w konferencji. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 884-853-845.

PLAKAT A2 lgd 2017 1
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 
 
 
plakat ozdoby choinkowe 03112017

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 17.00 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków dlatego serdecznie Państwa prosimy o uczestnictwo w spotkaniu i liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kucińska
Prezes Zarządu

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze dnia 4 grudnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Zebrania.

5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

VII Edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

   LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza i zachęca przedsiębiorców, firmy sektora spożywczego, stowarzyszenia i indywidualnych wytwórców żywności z terenu powiatu płońskiego do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2013.

Organizatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego.

W Konkursie mogą wziąć udział: Grupa A -producenci indywidualni – prowadzący działalność w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, itp. które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, festynach, konkursach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych); Grupa B - przedsiębiorcy - prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na sprzedaż rynkową. Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu musi znajdować się na terenie Województwa Mazowieckiego. Produkty zgłoszone  do Konkursu muszą być wytwarzane głównie z surowców pozyskiwanych na Mazowszu.

   Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2014 roku. Warunki udziału oraz formularz zgłoszeniowy do Konkursu określone są w Regulaminie, dostępnym u organizatora Konkursu na stronie: www.mazovia.pl w zakładce Rolnictwo.

Zachęcamy do udziału w konkursie, osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z naszej pomocy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze, tel. 23 661 31 61.

Pobierz formularz

Pobierz regulamin

                            

 Zarząd i Biuro LGD - Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność