ikonka

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W czwartek, 27 marca 2014 r., w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Udział w spotkaniu wzięło 35 osób. Na Przewodniczącego obrad wybrano Pana Leonarda Napiórkowskiego, Przewodniczący Rady Decyzyjnej.

Zarząd LGD przedstawił sprawozdania ze swojej działalności za 2013 r., Komisja Rewizyjna po odczytaniu i złożeniu sprawozdania wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium zostały zatwierdzone uchwałami.

zdj 1  zdj 2  zdj 3  zdj 4  zdj 5  zdj 6

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono plan pracy na 2014 rok, dotychczasowe efekty realizacji międzynarodowego projektu współpracy TERRA, założenia nowego okresu programowania PROW 2014 – 2010 oraz założenia Strategii Komunikacji.

Szczegółowy przebieg obrad Walnego Zebrania przedstawiono w załączonym protokole.

Uchwała - Sprawozdanie Merytoryczne

Uchwała - Sprawozdanie Finansowe

Uchwała - Absolutorium

Plan Pracy - 2014

Prezentacja Terra

Protokół z IX Walnego Zebrania

Leader 2014-2020

Sprawozdanie Finansowe 2013

Sprawozdanie Merytorzyczne 2013

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność