Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W czwartek, 27 marca 2014 r., w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Udział w spotkaniu wzięło 35 osób. Na Przewodniczącego obrad wybrano Pana Leonarda Napiórkowskiego, Przewodniczący Rady Decyzyjnej.

Zarząd LGD przedstawił sprawozdania ze swojej działalności za 2013 r., Komisja Rewizyjna po odczytaniu i złożeniu sprawozdania wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium zostały zatwierdzone uchwałami.

zdj 1  zdj 2  zdj 3  zdj 4  zdj 5  zdj 6

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono plan pracy na 2014 rok, dotychczasowe efekty realizacji międzynarodowego projektu współpracy TERRA, założenia nowego okresu programowania PROW 2014 – 2010 oraz założenia Strategii Komunikacji.

Szczegółowy przebieg obrad Walnego Zebrania przedstawiono w załączonym protokole.

Uchwała - Sprawozdanie Merytoryczne

Uchwała - Sprawozdanie Finansowe

Uchwała - Absolutorium

Plan Pracy - 2014

Prezentacja Terra

Protokół z IX Walnego Zebrania

Leader 2014-2020

Sprawozdanie Finansowe 2013

Sprawozdanie Merytorzyczne 2013

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność