ikonka

Jak przedstawia się realizacja wniosków złożonych w latach 2013 - 2014?

Zbliża się termin zakończenia realizacji wniosków ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem naszej grupy.

Wszyscy nasi beneficjenci powinni w tym roku zakończyć projekty (rozliczyć inwestycje, imprezy itp.) i najpóźniej do 31 grudnia br. wystąpić o zwrot dofinansowań. Dlatego uprzejmie przypominamy, że projekty realizowane z udziałem środków pozyskanych od LGD – Przyjazne Mazowsze trzeba rozliczyć do końca roku.

Nasi beneficjenci, w roku ubiegłym złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, podpisali umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków LEADERA i aktualnie realizują projekty albo jeszcze czekają na rozpatrzenie wniosków. Środki przyznane naszym beneficjentom w latach 2013 -2014 to 4 mln zł. Jest to bardzo duża kwota, prawie 36 % całego budżetu przeznaczonego na Lokalną Strategię Rozwoju w LGD-Przyjazne Mazowsze.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z naszymi beneficjantami (gminy, osoby fizyczne, stowarzyszenia, parafie) i poprosimy o szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów z lat 2013 - 2014, dofinansowywanych ze środków LGD-Przyjazne Mazowsze. Postaramy się pomóc w dokonaniu poprawek, pozyskać informacje o realnych kwotach dofinansowania. Bardzo ważne dla nas jakie faktycznie środki zostaną wykorzystane. Chcemy dowiedzieć się jakie są ewentualne przeszkody w 100 % w wykorzystaniu przyznanych środków. W których obszarach nasi beneficjenci nie wykorzystają pełnych kwot przyznanych na projekty? Będziemy zbierać informacje o realizacji projektów dofinansowanych ze środków LGD-Przyjazne Mazowsze.

Zwracamy uwagę na stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które twierdzi, że beneficjenci lokalnych grup przyznanych środków z Leadera nie wykorzystają. 

Dlatego też przypominamy, że wnioskodawca może realizować operację nie czekając na podpisanie umowy z samorządem województwa o przyznaniu pomocy. Czasu do końca programowania jest bardzo niewiele.

Chcemy pomóc naszym beneficjentom nie tylko w dokonaniu poprawek i uzupełnień we wnioskach o przyznanie pomocy z Leadera ale również w przygotowaniu wniosków o płatność. Serdecznie zapraszamy do LGD - Przyjazne Mazowsze.

W imieniu Zarządu i Biura

Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów