ikonka

Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości Turystycznej

Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości Turystycznej, 22 maja 2014r., w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA.

W dniu 22 maja w hotelu Folwark Klepisko w Nieporęcie nad Jeziorem Zegrzyńskim odbył się Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości Turystycznej. Kongres stanowił jedno z działań, realizowanych w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA – Tourism for Economic Revival of Rural Areas / Turystyka dla Ożywienia Gospodarczego Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięli udział członkowie i podmioty turystyczne z obszaru działania trzech partnerów z Mazowsza: Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (z siedzibą w Legionowie),  Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem (z siedzibą w Łącku) oraz reprezentacja Lokalnej Grupy Działania Perapohjolan kehitys z fińskiej Laponii, a także przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich).

Fińską delegację tworzyli:  Jorma Vaara – przedsiębiorca i Prezes Lokalnej Grupy Działania Perapohjolan kehitys, Mika Simoska – Burmistrz Gminy Tervola,  Laura Vilander – Dyrektor Biura LGD Perapohjolan kehitys,  Oskar van Ieperen – fiński Koordynator projektu TERRA oraz Jukka Kujala – przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionu Nadmorskiej Laponii - MeriLappi.

DSC 0505   DSC0008   DSC0017   DSC0019   DSC0030   DSC0047

W trakcie konwentu przedstawione zostały m.in.: międzynarodowy projekt współpracy TERRA, realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na Mazowszu oraz założenia PROW na lata 2014-2020. Zaprezentowano także będące efektem projektu TERRA produkty turystyczne z obszarów 3 polskich LGD. Produkt z obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zaprezentował pan Michał Adamczyk, współwłaściciel gospodarstwa agroturystycznego Sielanka w gminie Raciąż. Warunki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich przedstawił dr hab. Leszek Butowski ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, a tworzenie produktów turystycznych na Mazowszu omówił Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Jan Błoński.

W części Konwentu poświęconej dobrym praktykom w zakresie współpracy samorządów z podmiotami turystycznymi, doświadczenia gminy Płońsk przedstawił Wójt Aleksander Jarosławski. Obrady zakończyła dyskusja na ten temat.

Prezentacjom i dyskusji towarzyszył pokaz rękodzieła i degustacja produktów lokalnych z obszarów trzech polskich Lokalnych Grup Działania – uczestników projektu TERRA. Zainteresowanie gości zagranicznych oraz uczestników spotkania stoiskiem było imponujące. Wszyscy ze smakiem kosztowali lokalne sery, smalec z ogórkiem, chleb na zakwasie oraz pierogi. Nasz produkt tradycyjny Słoninka Skołatowska wzbudził szczególne zainteresowanie, plasterki słoninki „rozchodziły się jak ciepłe bułeczki”.

Po obiedzie fińska delegacja, na zaproszenie LGD - Przyjazne Mazowsze, wzięła udział w wizycie studyjnej prezentującej Dobre Praktyki na wybranym obszarze działania LGD - Przyjazne Mazowsze (gm. Sochocin). Po spotkaniu z władzami gminy, goście odwiedzili Izbę Pamiątkową Guzikarstwa oraz zapoznali się z projektami zrealizowanymi przez Gminę Sochocin. Wieczorem wzięli udział w uroczystej kolacji przygotowanej przez Gospodarstwo Agroturystyczne pani Bożeny Chaber z Kondrajca. Gospodarze w interesujący sposób zaprezentowali swoją ofertę turystyczną, zadbali również o smaczny posiłek. W sobotę 24 maja delegacja zagraniczna odwiedziła firmę „FABA” S.A. w Baboszewie, specjalizująca się w produkcji narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Prezes fińskiej grupy jest przedsiębiorcą, właścicielem tartaku i okazało się, że zakupuje do swojej firmy specjalistyczne  narzędzia wyprodukowane właśnie w FABIE. Była to więc dobra okazja do złożenie wizyty. Nasi goście byli bardzo zadowoleni z wizyty czemu dali wyraz zarówno w rozmowach podczas spotkania jak również w mailach, które nam przesłali po powrocie do kraju.

Opracowanie: Danuta Kucińska LGD - Przyjazne Mazowsze, Irek Kamiński (koordynator projektu TERRA)

Zdjęcia: LGD-Przyjazne Mazowsze, UG Sochocin 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność