Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Zapraszamy mieszkańców wsi i miasteczek powiatu płońskiego na nasze stoiska

LGD - Przyjazne Mazowsze aktualnie bada jakie są najistotniejsze, zdaniem mieszkańców wsi i miasteczek powiatu płońskiego, kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Dążymy do ustalenia potrzeb potencjalnych naszych beneficjentów na terenie działania naszej grupy. Chcemy poznać jakie projekty chcą realizować w niedalekiej przyszłości, jakimi działaniami są zainteresowani.

Jedną z metod poznania oczekiwań potrzeb mieszkańców naszych obszarów wiejskich jest anonimowa odpowiedź na pytanie Jakie projekty chcesz realizować ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD- Przyjazne Mazowsze w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chcących udzielić takiej odpowiedzi zapraszamy na nasze stoisko podczas gminnych imprez plenerowych. Najbliższe spotkanie z Państwem mamy 28 czerwca 2014 r. podczas Festiwalu Truskawki w Załuskach.

Serdecznie zapraszamy

Ewelina Gościcka

Zastępca Prezesa LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność