ikonka

Zapraszamy mieszkańców wsi i miasteczek powiatu płońskiego na nasze stoiska

LGD - Przyjazne Mazowsze aktualnie bada jakie są najistotniejsze, zdaniem mieszkańców wsi i miasteczek powiatu płońskiego, kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Dążymy do ustalenia potrzeb potencjalnych naszych beneficjentów na terenie działania naszej grupy. Chcemy poznać jakie projekty chcą realizować w niedalekiej przyszłości, jakimi działaniami są zainteresowani.

Jedną z metod poznania oczekiwań potrzeb mieszkańców naszych obszarów wiejskich jest anonimowa odpowiedź na pytanie Jakie projekty chcesz realizować ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD- Przyjazne Mazowsze w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chcących udzielić takiej odpowiedzi zapraszamy na nasze stoisko podczas gminnych imprez plenerowych. Najbliższe spotkanie z Państwem mamy 28 czerwca 2014 r. podczas Festiwalu Truskawki w Załuskach.

Serdecznie zapraszamy

Ewelina Gościcka

Zastępca Prezesa LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność